[slovensky] [switch to English]
matej.sustr.sk / publikácie / diplomová práca

Analýza bezpečnosti štandardu IEEE 802.11

Názov Analýza bezpečnosti štandardu IEEE 802.11
Autor: Matej Šustr
Dátum: 2007-05-09
Typ: diplomová práca
Škola: FEI STU, Bratislava
Vedenie diplomovej práce: Ing. Martin Rakús, PhD.
Abstrakt: Protokoly a iné prvky zabezpečujúce bezdrôtové siete IEEE 802.11 sú prelomiteľné. Táto práca sa venuje popisu jednotlivých možností zabezpečenia, ktorými sú skrývanie SSID, filtrovanie MAC adries, šifrovanie a autentifikácia pomocou WEP, WPA, WPA2, zabezpečenie na vyšších vrstvách a iné. Ukazuje praktické útoky na tieto bezpečnostné prvky, útoky za účelom zamietnutia služby a možnosti útokov muža v strede. Navrhuje možné opatrenia proti týmto útokom, odporúčania pre používateľa, administrátora, ako aj výrobcov zariadení.
Jazyk: [slovensky] sk
Licencia: Creative Commons License Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0

Download

NázovPosledná zmenaVeľkPopis
[TXT]zadanie.html18-Jan-2007 15:271Kzadanie DP
[PDF]bezp80211.pdf10-May-2007 13:30668KDP text
[PDF]bezp80211prez.pdf19-Jun-2007 14:02293Kprezentácia z obhajoby DP
[BIB]bezp80211.bib21-Mar-2008 14:372Kbibliografický odkaz (formát BibTeX)
[TGZ]bezp80211.tar.gz05-Apr-2008 13:08861Kbalík: * + súbory zo sprievodného CD