Matej Šustr

Názov práce: Analýza bezpečnosti štandardu IEEE 802.11.

Zadanie:
1.	Analyzujte vybrané typy útokov na WLAN IEEE 802.11b,g siete 
2.	Na reálnej IEEE 802.11b,g WLAN sieti prakticky overte realizácie vybraných typov útokov.
3.	Navrhnite možné spôsoby ochrany proti týmto útokom.

Miesto vypracovanie DP: KTL
Vedúci DP: Ing. Martin Rakús, PhD.