[slovensky] [switch to English]
matej.sustr.sk / kód / framespam

framespam

Utilita na posielanie množstva rámcov na IEEE 802.11 (Wi-Fi), najmä za účelom útoku typu DoS (zamietnutie služby) pomocou CTS rámcov.
Vytvorené a publikované pôvodne ako proof-of-concept, súčasť diplomovej práce Analýza bezpečnosti štandardu IEEE 802.11.

V dobe testovania útoku pomocou CTS nebol okamžite k dispozícii žiaden program, ktorý by umožňoval rýchle posielanie ľubovoľných jednoducho zostrojených rámcov na 802.11. Program framespam zapisuje do raw socketu, na čakanie medzi vyslaním dvoch rámcov používa funkciu usleep(). Načíta celý rámec na vyslanie zo stdin, čo umožňuje posielať rámce zostrojené v obľúbenom hex editore, alebo priamo z príkazového riadku.

Zdrojový kód programu framespam bol vytvorený modifikáciou Raw Covert, ktorý napísal Laurent Butti.

Použitie

framespam -i názov [-n počet] [-d pauza] < súbor
-i názov Adaptér pre posielanie rámcov, musí to byť wireless adaptér v monitorovacom režime, s ovládačom, ktorý v ňom umožňuje vysielanie.
-n počet Posiela rámec počet krát. Ak hodnotu nezadáme, posiela rámce až do zastavenia.
-d pauza Pauza medzi odoslaniami, v mikrosekundách. Ak nie je zadané, použije sa hodnota 10000.
súbor Program načítava rámec, ktorý má odosielať, zo štandardného vstupu, ktorý môžeme presmerovať pomocou "< súbor".

Program vyžaduje na posielanie surových rámcov root práva. Zastavíme ho stlačením Ctrl-C.

Licencia

Program Frame Spammer (framespam) môže byť redistribuovaný a/alebo modifikovaný pod licenciou GNU GPL verzie 2, v znení od Free Software Foundation.

Download

NázovPosledná zmenaVeľkPopis
[TGZ]framespam.tar.gz24-May-2007 18:3018KFrame Spammer, verzia 0
[TGZ]framespam-0.2.tar.gz03-Jan-2013 00:4920KFrame Spammer, verzia 0.2